Sdílení automobilů jako jeden ze způsobů udržitelnosti v dopravě

Sdílení aut (carsharing) je jeden ze způsobů udržitelnosti v dopravě, funguje na principu toho, že více osob sdílí jeden automobil, aniž by byly jeho vlastníkem. Carsharing může být provozován jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování osob, nebo také formou podnikatelskou, tedy službami veřejných půjčoven automobilů.

Má to své výhody

Sdílení automobilů se prolíná ve výhodách individuální dopravy s některými výhodami, které přináší veřejná doprava. Pro uživatele to může znamenat oproti provozování vlastního vozidla značné snížení investičních provozních výdajů a pro města je výhodou skutečnost, že se sníží množství parkovacích ploch.

Mezi další výhody patří například:

-  O dost nižší potřeba používání aut a parkovacích míst

-  Někdy také zvýhodněné parkování

-  Snížení počtu najetých kilometrů

-  Efektivnější využívání vozů než u vlastního automobilu 

Jaké jsou nevýhody?

Mezi nevýhody, které sdílení automobilů přináší patří například:

-   Nutnost si cestu dopředu naplánovat, a to včetně plánu na určitý typ či velikost automobilu

-   Auta jsou většinou zaparkovaná ve větší vzdálenosti než vlastní vozidlo

-   Řidič nikdy nemá jistotu, že si žádané vozidlo v požadovanou dobu reálně vypůjčí protože již       může být využíváno někým jiným

-   Není zde jistota v aktuálním technickém stavu vozidla, není jistý ani hygienický stav vozidla

-   Pokud je auto placeno pouze za ujeté km, není řidič nucen k ekologické jízdě, tedy není               nucen k úspoře paliva a není tak brán tolik ohled na životní prostředí.

Carsharing v České republice

Služby sdílených aut fungují u nás hlavně v Praze, kde je i nejširší klientela. Díky tomu, že je poptávka v Praze vysoká, je i nabídka pestrá, a proto jsou zde speciálně orientované služby. K září 2019 bylo sdílených aut v ulicích hlavního města Prahy přibližně 700. Tak například Re.volt nabízí ke sdílení pouze elektromobily, zatímco Uniqway cílí na studenty nebo také zaměstnance univerzit. Obecně je carsharing populární hlavně mezi mladší generací řidičů. Půjčit se dají vozidla všech typů (tzv. manuály i automaty) a velkého množství značek. Když si tedy někdo chce automobil vypůjčit, tak si většinou vyhledá dostupné vozidlo v mobilní aplikaci. K odemčení vozu poté stačí čipová karta, kterou uživatel získá po podpisu smlouvy. Platba za vypůjčení se provede buď automaticky stržením příslušné částky z karty, a to po skončení jízdy nebo také pomocí vyúčtování s pětidenní splatností. Auto lze jednoduše vrátit zaparkováním v rámci lokalit, kde je volný carsharing.

Jaké společnosti u nás nabízí carsharing?

Níže jsou uvedeny společnosti, které se sdílením aut zabývají, nezbývá než je vyzkoušet:

AJO

Anytime

Autonapůl

Car4way

GoDrive

HoppyGo

Karkulka

Re.volt

Uniqway